e-sks akademi
Untitled Document

e-SKS Akademi Hakkında

Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumu ile hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Zamanla önemi artan bu hususların ülkemiz sağlık kurum ve kuruluşlarında geliştirilmesinde ilk adım, sağlık çalışanlarında bu konuda farkındalık oluşturulmasıdır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarımız tarafından konunun öncelenmesini sağlamak ve kurumlarımızda güvenlik kültürünü oluşturmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Ülkemiz sağlık sisteminde hasta ve çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesi için, gerek bireysel gerekse kurumsal bazda sürekli bir dinamizme ihtiyaç vardır. Bu sürekliliği yakalama adına e-SKS Akademi önemli bir görev üstlenecektir. Bu anlamda başta yöneticiler olmak üzere sağlık çalışanlarının, üniversitelerin sağlık alanında eğitim gören öğrencilerinin ve vatandaşlarımızın hasta ve çalışan güvenliği konularında eğitimi, farkındalığı ve güvenliğin bir kültüre dönüşümü hayati önem taşımakta olup, e-SKS Akademi de bu düşüncülerle doğmuştur.  e-SKS Akademi Sağlık Çalışanları ve sağlık alanıyla ilgili bir bölümde öğrenim gören Öğrencilerimizi kapsayacak şekilde iki eğitim portalından oluşmaktadır.

e-SKS Akademi eğitim portalları aracılığıyla konusunda uzman eğitimcilerimiz belirlenecek zaman dilimlerinde hedef kitlemizle buluşacaklardır.

e-SKS Akademi’yle, hizmet sunanlar yani çalışanlarımız sürekli kendilerini yenileyecek ve geliştirecek, öğrenciler de Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta ve Çalışan Güvenliği konularında hem kariyerlerine başlamadan önce eğitim alacak hem de aldıkları bu eğitimleri kariyerlerini planlamada bir araç olarak kullanabileceklerdir.       

e-SKS Akademi ile hem zaman, mekan, katılımcı sayısı, hedef kitle açısından hem de maliyet açısından önemli kazanımlarımız olacağı gibi kullanıcılar açısından erişim kolaylığı, fırsat ve imkan eşitliği, aktif katılım ve geri bildirim avantajları ile de etkili ve verimli bir eğitim yönetimi sağlanacaktır.

Yapılan eğitimler sonunda Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler için başarı değerlendirmesi (sınav, ödev, rapor, sunum vb.) yapılacak olup,  değerlendirme ortalaması 70 ve üstü olanlara Başarı Belgesi verilecektir.